Archief

 

Jongerenavonden 2009

10 oktober Ds. A. Simons Verspil je leven niet!
23 december 
Ds. D.J. Budding Wie is je vriend?

 

Jongerenavonden 2010
23 januari Johan Vreugdenhil Popmuziek (g)een gevaar
13 februari 
Evangelist P. Pols Een derde weg?
20 maart 
Ds. J. Koppelaar Al gere(e)d?
17 april 
Rasak Avhakti Van dood naar leven
15 mei 
Dick Baarssen Rein van hart dat is (on)mogelijk
19 juni Ds. 
M.M. van Campen Kostbaar bloed
11 juli 
Christian Verwoerd Sing-In : tijdens WK-finale
11 september 
Ds. A. Simons Door het geloof alleen
9 oktober 
Ds. N. den Ouden Geef Mij je hart!
6 november 
Dhr v. Mourik Het geheim van de Hogepriester
13 november 
Evangelist Arjan Baan Leven door de Geest
11 december 
Wim van Zanten Onverdiende liefde

 

Jongerenavonden 2011
22 januari Ds. J. Koppelaar Wederkomst van de Heere Jezus
19 februari 
Ds. M. Ezinga Christen zijn op maandag
19 maart 
John Kamphuis In vuur en vlam voor de Heiland
16 april 
Jack Nugter Volg Mij!
21 mei 
Kand. J. Pronk De nodiging van Christus durf je toch niet te weigeren?
11 juni 
Ds. M.M. van Campen Wat een genade!
18 juni dr. 
Tjaard Kruger Gods grootheid in het heelal
17 september 
Ds. M. Klaassen Alles over boord!
22 oktober 
Ds. A. Simons Sterven om te leven...
12 november 
Ds. M. Messemaker Sterven,... en dan?
17 december 
Evangelist Arjan Baan Blijf je op je troon zitten; of kniel je aan de kribbe?

 

Jongeren-bemoedigingsavonden 2011
24 februari Christian Verwoerd Sing-in met getuigenis(sen)
12 mei 
Jurjen ten Brinke Liefs, ik hou van jou
25 augustus 
Jacques Brunt Sing-in met kort appélwoord
6 oktober 
Lean MacLeane Wat erin gaat komt eruit!
1 december 
Ds. J.C. de Groot Waarom kwam Jezus naar de aarde?

 

Bijbelstudie's 2011
19 juli Ds M.M. van Campen Pascha
26 juli 
Ds M.M. van Campen Ongezuurde broden
20 september 
Ds M.M. van Campen Eerstelingsgarf en Beweegbroden
27 september 
Ds M.M. van Campen Bazuingeschal en Grote Verzoendag
4 oktober 
Ds M.M. van Campen Loofhuttenfeest
23 november 
Dhr. W. Boele De Offerdienst in Israel

 

Jongerenavonden 2012
21 januari Ds M. Ezinga Voor de volle 100%
11 februari 
Poplezing i.s.m. JijDaar
18 februari 
Ds. M. Pronk Gaat dat zo makkelijk?
17 maart 
Kand. B. Krooneman Zien op Jezus
21 april 
Ds. P vd Voorde Parttime christen
26 april 
Ds. M. Ezinga Wat is de doop in de Heilige Geest?
19 mei 
Kees van Vianen Seksualiteit, een wonderlijk geschenk
16 juni 
Ds. J.C. de Groot Het karakter van Christus, gestalte in jou?
1 september 
Leen van Valen Dankavond en Sing-in
15 september 
Jaques Brunt Neem de wereld.. geef mij Jezus!
20 oktober 
Ds. A. Simons Ja maar, er moet toch een wonder gebeuren?
8 november 
Conrad Mbewe Het verleden vergeten
17 november 
Ds. A.A.F. v/d Weg Goed nieuws!
22 december 
Arjan Baan en Christian Verwoerd: No Compromise

 

Geestelijke Groei avonden 2012
10 september Jacques Brunt Geloofszekerheid
24 september 
Jacques Brunt Zondebelijdenis
08 oktober 
Jacques Brunt Zelfbeeld en identiteit
22 oktober 
Jacques Brunt Voorwaarden van het discipelschap
05 november 
Jacques Brunt Gemeenschap met gelovigen
19 november 
Jacques Brunt Wat is heiligmaking?
03 december 
Jacques Brunt Met Christus gekruisigd
17 december 
Jacques Brunt Met Christus opgestaan

 

Geestelijke Groei avonden 2013
07 januari Jacques Brunt Met Christus gezeten in de hemel
21 januari 
Jacques Brunt Hoe kan ik Gods wil leren kennen?
11 februari 
Jacques Brunt Genade zo oneindig groot
25 februari 
Jacques Brunt Geestvervuld leven
11 maart 
Jacques Brunt Voorbede en intersessie
25 maart 
Jacques Brunt Wachten op de Heere
8 april 
Jacques Brunt Geestelijke strijd
22 april 
Jacques Brunt Lofprijzing
6 mei 
Jacques Brunt Toewijding
20 mei 
Jacques Brunt De grote opdracht
3 juni 
Jacques Brunt Opwekking vandaag?!
17 juni 
Jacques Brunt Geestelijk verder groeien...

 

Jongerenavonden 2013
19 januari Dick Baarsen Reine bekers
16 februari 
Leen van Valen Die God leeft nog!
16 maart 
Ds M. Ezinga Een pseudo-evangelie
20 april 
Paul van Engelenhoven Saved sinner
18 mei 
Ds. G.A. v/d Brink Ben ik Geestelijk of vleselijk?
15 juni 
Ds M.M. v Campen Jezus' wederkomst is zeer nabij
21 september 
Ds. A. Th. v Olst Remedie van God

24 september Roy Daniel Nederigheid

12 oktober Ds. A. Simons Opsporing verzocht
16 november 
Ds. A. Bloemendal Het is menens

21 december Evangelist Arjan Baan Gebrokenheid

24 augustus OpenLucht-Sing-In Bleskensgraaf Christian Verwoerd + band en Jacco Ronhaar

 

Bijbelstudies over de Romeinenbrief 2013
2 september Jacques Brunt Het evangelie is de kracht van God
16 september 
Jacques Brunt Niemand is te verontschuldigen
7 oktober 
Jacques Brunt De besnijdenis van hart telt
21 oktober 
Jacques Brunt Door het geloof zijn we rechtvaardig
4 november 
Jacques Brunt De eerste en de tweede Adam
18 november 
Jacques Brunt Één plant geworden met Jezus
9 december 
Jacques Brunt De wet en de christen
16 december 
Jacques Brunt Er woedt een inwendige strijd

 

Bijbelstudies over de Romeinenbrief 2014
6 januari Jacques Brunt Het leven door de Geest
20 januari 
Jacques Brunt Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus
3 februari 
Jacques Brunt De Heere ontfermt zich over Jood en Heiden
17 februari 
Jacques Brunt Zalig een ieder die de Naam van de Heere aanroept
03 maart 
Jacques Brunt De Heere heeft Israël niet verstoten, integendeel!
17 maart 
Jacques Brunt Leven in toewijding aan God
7 april 
Jacques Brunt Liefde; het kenmerk van de christelijke gemeente
28 april 
Jacques Brunt Onderwerping aan het gezag
5 mei 
Jacques Brunt Verdraagzaamheid in de christelijke gemeente
19 mei 
Jacques Brunt Wees overvloedig in de hoop
2 juni 
Jacques Brunt Samen strijden in de gebeden
16 juni 
Jacques Brunt De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u!

 

Jongerenavonden 2014

18 januari Wim Hoogendijk Het ware geloof
15 februari 
Ds. J.C. de Groot De bijna christen
15 maart 
Ds. M. Ezinga Alarmfase helrood!
19 april 
Paul van Engelenhoven Gemeenschap met God
17 mei
 Ds. K. Hak Jezus, enkel Jezus
21 juni
 Ds M.M. van Campen Wat God in deze tijd zoekt
20 september 
Ds G. Herwig Hoor jij ook de voetstappen van Zijn komst?
18 oktober
 Peter Hazenoot Hij moet groeien in mijn plaats
15 november 
Ds. P. v/d Voorde De kerk: een thuis of sterfhuis?
20 december 
Evangelist Arjan Baan Aangenomen tot kind

 

Overige activiteiten 2014

27 februari Zaalvoetbaltoernooi Groot-Ammers

13 juni Bemoedigingsbijeenkomst tijdens WK-wedstrijd

18 juni Bemoedigingsbijeenkomst tijdens WK-wedstrijd

23 juni Bemoedigingsbijeenkomst tijdens WK-wedstrijd

29 juni Bemoedigingsbijeenkomst tijdens WK-wedstrijd

30 juni   Avond over christenvervolging

5 juli Bemoedigingsbijeenkomst tijdens WK-wedstrijd

13 juli Bemoedigingsbijeenkomst tijdens WK-finale

23 augustus Open Lucht SING-IN Kerkplein Bleskensgraaf

24 oktober Zaalvoetbaltoernooi Papendrecht

8 november Zangavond 'Johannes de Heer' Ds. Simons

 

Jongerenavonden 2015

17 januari - Johan Huibers – ‘Leeuwen en beren’ - met Christian Verwoerd

14 februari - Wilbert Weerd  - ‘Over liefde, seksualiteit en relatie’ - met Johan Vreugdenhil

14 maart - Aad van de Sande – ‘Ikke, ikke, ikke en de rest kan....’ - met Christian Verwoerd

18 april -  ds. M. Ezinga – ‘Saldo negatief’ - met Johan Vreugdenhil

16 mei - Theo Visser – ‘Jeugd van tegenwoordig’ - met Christian Verwoerd

20 juni - ds. M.M. van Campen – ‘De hoogste roeping’ - met Johan Vreugdenhil

22 augustus - Sing-In - Jacques Brunt en Christian Verwoerd met band

19 september -  ds. K. Hak – ‘Als de klok niet meer tikt’ - met Christian Verwoerd

10 oktober - ds. A. Simons- ‘Dromen die (g)een bedrog zijn’ - Johan Vreugdenhil

14 november -  Henk Binnendijk- ‘Hoeveel mag het je kosten?’ - met Christian Verwoerd

19 december - Arjan Baan – ‘Maskers af!’ - Johan Vreugdenhil

 

Jongerenavonden 2016

9 januari - Wilbert Weerd: ' Want alzo lief heeft God ...' 

13 februari - Kees van Velzen: 'De wereld in spanning... '
12 maart - 
evang. Jan van Dooijeweert: 'Jezus navolgen ... ik hou het niet vol' 

9 april - Bert Noteboom: 'Refolutie'

14 mei - ds. M. Ezinga: 'Pinksteren in je hart en in je leven.' 

11 juni - ds. J.C. de Groot: 'Geloven is een werkwoord'

10 september - ds. M.M. van Campen: 'Van oud naar nieuw' 

8 oktober - ds. G.A. van den Brink: 'Heerlijk Evangelie'
12 november - 
Arie de Rover: 'No surrender'

10 december - evang. Arjan Baan: 'Lucifer'