Bijbelstudies

In de afgelopen jaren hebben we een aantal bijbelstudie's georganiseerd. Het is onze bedoeling om ieder jaar dergelijke Bijbelstudie momenten naast de jongerenavonden te organiseren.

Houdt daarom onze website in de gaten

 

Serie Bijbelstudies met ds. M.M. van Campen - 2011

Bijbelstudie's over de Feesten van Israel

19-07-11 Bijbelstudie 1 - Pacha

26-07-11 Bijbelstudie 2 - Ongezuurde broden

20-09-11 Bijbelstudie 3 - Eerstelingsgarf en beweegbroden

27-09-11 Bijbelstudie 4 - Bazuingeschal en grote verzoendag

4-11-11 Binbelstudie 5 - Loofhuttenfeest

 

Serie Bijbelstudies met Jacques Brunt - 2013-2014

Bijbelstudies over de Romeinenbrief
2-9-13     Het evangelie is de kracht van God 
16-9-13   Niemand is te verontschuldigen 
7-10-13    De besnijdenis van hart telt
21-10-13  Door het geloof zijn we rechtvaardig 
4-11-13    De eerste en de tweede Adam 
18-11-13  Één plant geworden met Jezus 
2-12-13    De wet en de christen 
16-12-13  Er woedt een inwendige strijd 
6-1-14      Het leven door de Geest 
20-1-14    Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus 
3-02-14    De Heere ontfermt zich over Jood en Heiden 
17-02-14  Zalig een ieder die de Naam van de Heere aanroept 
03-03-14  De Heere heeft Israël niet verstoten, integendeel! 
17-03-14  Leven in toewijding aan God 
7-04-14    Liefde; het kenmerk van de christelijke gemeente 
28-04-14  Onderwerping aan het gezag 
5-05-14    Verdraagzaamheid in de christelijke gemeente 
19-05-14  Wees overvloedig in de hoop 
02-06-14  Samen strijden in de gebeden 
16-06-14  De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u!